مناقصات

مناقصه ۹۸/۱۰۳- خرید و نصب رک، تجهیزات جانبی و اتاقک به همراه سیستم سرمایش مرکز داده با برند امرسون

 

مناقصه۹۸/۱۰۲ خرید تعداد ۱۳۳۷ دستگاه اسکنر فیدر دار

 

دانلود فایل اصلاحیه و تغییرات اسناد مناقصه۹۸-۱۰۱ تین کلاینت

منقضی شد: مناقصه۹۸/۱۰۱ خرید تعداد۷۰۳۰ دستگاه تین کلاینت(اصلاحیه)

 

منقضی شد: ۹۷-۱۰۷ اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات شبکه سایت بحران (زنجان) بانک تجارت

 

منقضی شد: مناقصه:۱۰۷-۹۷ خرید تجهیزات شبکه سایت بحران (زنجان) بانک تجارت

منقضی شد: مناقصه:۱۰۶-۹۷ خرید تجهیزات امنیت سایت بحران (زنجان) بانک تجارت

منقضی شد: مناقصه:۱۰۵-۹۷ تعداد۱۴دستگاه سرور HP DL 380 G10

منقضی شد: شماره مناقصه: ۱۰۴-۹۷ تامین تعداد ۱۵ دستگاه سرور

منقضی شد: شماره مناقصه: ۱۰۳-۹۷

منقضی شد: مناقصه:۱۰۲-۹۷ مناقصه ساختمان اسکندری