تهیه , تامین و فروش کالا

تامین کلیه تجهیزات حوزه زیرساخت شامل کلیه تجهیزات سخت افزاری، الکترونیکی، الکتریکی، مکانیکی،تهویه، برق، برق بدون وقفه، اطفاء حریق در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجمله Main Frame,زیرساخت های مجازی، تجهیزات شبکه و فروش کالاها و اقلام مورد نیاز برای شعب … ادامه خواندن تهیه , تامین و فروش کالا