منقضی شد: فراخوان اطفا حریق

فراخوان شناسایی شرکت‌ها جهت تهیه و اجرای سیستم اعلام اطفاء حریق مرکز داده

شرکت زیرساخت فن‌آوری تجارت ایرانیان (زفتا)، در نظر دارد نسبت به تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق در مرکز داده سایت اسکندری بانک تجارت اقدام نماید. مرکز داده موجود مجهز به سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200 می باشد، لذا بنا بر تصمیم اتخاذ شده، سیستم منصوبه موجود می بایست جمع آوری گردیده و سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک آدرس پذیر با برند THORN (Tyco) جایگزین گردد.  

با توجه به اینکه تجهیزات IT داخل سایت روشن و درحال بهره برداری می باشد، دستورالعمل های برچیدن و نصب سیستم جایگزین می بایست بر این اساس اعلام گردد.

نحوه ارزیابی و امتیاز دهی شرکت ها به شرح ذیل می باشد:

معیار‌های ارزیابی و وزن هر معیار

معیارهای ارزیابی

وزن معیار

توان فنی و برنامه ریزی و مدیریتی

۴۰

سوابق اجرایی پروژه

۲۰

ارزیابی توانایی مالی و تأمین تجهیزات

۲۰

ارزیابی فنی و مهندسی

۲۰

جمع

۱۰۰

 

امتیازها بر اساس معیارهای فرعی

معیارهای ارزیابی

وزن معیار

معیارهای فرعی

امتیاز هر معیار فرعی

مجموع

توان فنی، برنامه ریزی و مدیریتی

۴۰

ارائه برنامه زمانبندی تأمین تجهیزات سیستم (شامل: مدت زمان تأمین متریال زیرساخت اعلام حریق و اطفاء حریق – مدت زمان تأمین تجهیزات اصلی سیستم)

۲۵

۱۰۰

ارائه طرح تفضیلی، زمانبندی و دستورالعمل برچیدن سیستم اعلام و اطفاء منصوبه موجود با توجه به حساسیت کاربری فضا و فعال بودن سایت

۱۵

ارائه برنامه زمانبندی اجرای عملیات استقرار سیستم جدید (شامل: مدت زمان اجرای زیرساخت اعلام حریق و اطفاء حریق – مدت زمان نصب و راه اندازی تجهیزات اصلی و تحویل سیستم)

۱۰

ارائه طرح تفضیلی فنی و دستورالعمل اجرای زیرساخت با توجه به فعال بودن تجهیزات IT (شامل: لوله کشی، اتصالات دنده ای یا جوشکاری، ضدزنگ، رنگ کاری، ساپورت گذاری، نصب جعبه، کاندوئیت، کابل کشی )

۲۵

ارائه زمانبندی و دستورالعمل نحوه نصب تجهیزات اصلی سیستم (کپسول و متعلقات، شیرآلات، ایرسمپلینگ، اینترفیس ها، دتکتورها، شستی ها، آژیرها و مرکز اعلام حریق)

۱۵

ارائه دستورالعمل و زمانبندی تست و راه اندازی سیستم

۱۰

سوابق اجرایی پروژه

۲۰

انجام پروژه‌های مشابه اجرایی با برند THORN (Tyco)

(بیان مشخصات پروژه‌ها و ارائه قرارداد ضروری است.)

۵۰

۱۰۰

انجام پروژه‌های مشابه اجرایی مرکز داده

(بیان مشخصات پروژه‌ها و ارائه قرارداد ضروری است.)

۲۵

ارائه حسن انجام کار در خصوص پروژه های مرتبط انجام شده

۲۵

ارزیابی توانایی مالی و تأمین تجهیزات

۲۰

توانایی تأمین تجهیزات اعلام و اطفاء حریق (شامل: تیم بازرگانی و توانایی مالی) از طریق دفاتر داخلی و خارجی

۱۰۰

۱۰۰

ارزیابی فنی و مهندسی

۲۰

مساحت و تعداد دفتر یا دفاتر شرکت (شامل دفاتر داخلی یا خارجی)

۱۰

۱۰۰

مالکیت دفتر فنی (مالک / مستأجر)

۱۵

تعداد پرسنل فعال شرکت (بر اساس لیست بیمه پرسنل)

۲۰

تخصص پرسنل فنی و اجرایی

۳۰

گواهینامه های شرکت

۲۵

**داشتن تائیدیه سازمان آتش نشانی به عنوان امتیاز مثبت برای شرکت کنندگان فراخوان در نظر گرفته می شود.

  لذا از کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت دعوت می‌شود حداکثر طی مدت ۱۴ روز ( پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ )  نسبت به ارسال مدارک ، مستندات و رزومه خود در پاکت در بسته به آدرس این شرکت واقع در تهران، خیابان استاد نجات الهی، خیابان اراک، پلاک ۴۸ ، اقدام نمایند.

شایان ذکر است ارسال مدارک هیچگونه حقی برای شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند و این امر صرفاً به منزله شناسایی شرکتها می‌باشد.

شماره تماس: ۴۲۳۶۰۰۰۰ (داخلی ۲۰۹ و ۳۵۳)