منقضی شد: فراخوان اطفا حریق

فراخوان شناسایی شرکت‌ها جهت تهیه و اجرای سیستم اعلام اطفاء حریق مرکز داده شرکت زیرساخت فن‌آوری تجارت ایرانیان (زفتا)، در نظر دارد نسبت به تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق در مرکز داده سایت … ادامه خواندن منقضی شد: فراخوان اطفا حریق