درباره ما

شرکت زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان (زفتا)

تاریخچه ما:

شرکت مهندسین مشاور تجارت (سهامی خاص) به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک تجارت در سال ۱۳۶۴ به منظور انجام خدمات ساختمانی تأسیس و به شماره ۵۷۳۰۹ ثبت گردید. در سال ۱۳۸۷ طی بازنگری اساسنامه، فعالیت شرکت به ارائه خدمات تخصصی و مهندسی انفورماتیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر یافت. سپس در سال ۹۵ خطوط کسب و کار این شرکت به حوزه های تخصصی سخت افزار، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری، نرم افزارهای پایه، خدمات مشاوره ای وآموزشی و خدمات امنیتی تقسیم گردید.

در مهر ماه سال ۱۳۹۷ ، با توجه به تغییر حوزه کسب و کار شرکت پیشنهاد تغییر نام شرکت هم راستا با حوزه فعالیت آن در تاریخ ۱۱ / ۱۰ / ۹۷ نام شرکت رسماً از مهندسین مشاور تجارت به ” زیرساخت فنآوری تجارت ایرانیان ( زفتا ) ” تغییر یافت.

اهداف این شرکت با تکیه بر خطوط ابلاغی و تمرکز بر پشتیبانی تجهیزات و شبکه های ارتباطی بانک، شرکتهای وابسته به آن و سایر متقاضیان تدوین گردیده است. لیکن تا پیش از سال ۹۶ بیشتر در حوزه های پشتیبانی و تعمیر و نگهداری نقش واسطه ای ایفا شده و فعالیت های مربوط به این حوزه در مناطق مختلف بر عهده پیمانکاران دست دوم بوده است،

که به جهت افزایش کمی و کیفی خدمات قابل ارائه، مدیریت هزینه ها، افزایش بهره وری، چابک سازی، کاهش حاشیه های کاری و نظارت دقیق ناگزیر نیازمند تغییر در زیرساخت های خود در بخش پشتیبانی گردید.

برای نیل به این اهداف، نگرش در اختیار گرفتن کلیه شئون اجرایی ارائه سرویس های تعمیر و نگهداری تجهیزات فناوری اطلاعات در بانک تجارت در دستور کار شرکت قرار گرفت و شرکت ملزم به اتخاذ رویکردهای جدیدی گردید.

یکی از این رویکردها ارائه کلیه سرویسهای تعمیر و نگهداری تجهیزات فناوری اطلاعات در کلیه شعب، ستادها وسرپرستی بانک تجارت توسط پرسنل شرکت در اقصا نقاط کشور بود که تحقق آن در گرو ایجاد زیرساختهای جدید ازجمله احداث و ایجاد دفاتر منطقهای در تمامی استان های کشور تعریف گردید.

در حال حاضر ۲۱ دفاتر استانی در استانهای همدان، هرمزگان، مرکزی، مازندران، گلستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام، اردبیل، کهگیلویه وبویراحمد، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان شرقی، اصفهان و گیلان تأسیس شده و در سه ماهه اول سال ۹۸ احداث دفتر در ۹ استان باقیمانده در دستور کار این شرکت قرار دارد.