شرکت زفتا پیشرو در پشتیبانی و تجهیز

به سایت شرکت زفتا خوش آمدید.‌ تجربه سالیان دراز و توسعه و تجهیز و پشتیبانی صدها شعبه بانکی و مدیریتی پشت این سیستم و شرکت می باشد. با کمال میل به بهترین شکل ممکن این خدمات را در اختیار شرکتها , بانکها و موسسات و افراد قرار می دهیم

.