منقضی شد: مزایده فروش ضایعات

آگهی مزایده ضایعات تجهیزات رایانه ایشرکت زفتا (سهامی خاص) در نظر دارد اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به … ادامه خواندن منقضی شد: مزایده فروش ضایعات