تکریم و معارفه مدیرعامل پیشین و مدیرعامل جدید شرکت زفتا:

مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان (زفتا ) ۲۶ مرداد ماه با حضور معاون محترم مدیرعامل بانک تجارت و هیات همراه ایشان برگزار گردید.

در جلسه فوق جناب آقای مهندس سعید سیما به عنوان مدیرعامل جدید معرفی و حکم خود را از سوی دکتر احمدی- معاون محترم مدیرعامل بانک تجارت- دریافت نمودند.

در این نشست که در دفتر شرکت زفتا برگزار شد، از تلاش ها و زحمات ارزنده جناب آقای مهندس حمیدرضا میر شفیعیان مدیرعامل پیشین قدردانی بعمل آمد و برای جناب آقای مهندس سعید سیما آرزوی موفقیت روز افزون گردید.

معارفه مهندس سعید سیما در زفتا