منقضی شد: مناقصه خرید تجهیزات توسعه ذخیره سازی

مناقصه عمومی – مناقصه شماره ۱۱۰-۱۴۰۰ خرید تجهیزات توسعه ذخیره سازی یونیتی ( ۴۸۰ هارد یونیتی ) مهلت دریافت اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ مهلت تحویل  تجهیزات : ۴ ماه پس از ابلاغ برنده مناقصه … ادامه خواندن منقضی شد: مناقصه خرید تجهیزات توسعه ذخیره سازی