منقضی شد: مناقصه خرید data domain 6900

مناقصه عمومی – مناقصه شماره ۱۰۹-۱۴۰۰ خرید یک دستگاه data domain 6900 مهلت دریافت اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ مهلت تحویل  تجهیزات : ۴ ماه پس از ابلاغ برنده مناقصه زمان گارانتی تجهیزات: ۳ سال … ادامه خواندن منقضی شد: مناقصه خرید data domain 6900