منقضی شد: مناقصه شماره ۱۰۵-۱۴۰۰ خرید۲۸دستگاه سرور HPE DL580 G10

مناقصه شماره ۱۰۵-۱۴۰۰ خرید۲۸دستگاه سرور HPE DL580 G10 مهلت دریافت اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ جلسه پرسش و پاسخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مهلت تحویل سرورها: ۴ ماه پس از ابلاغ برنده مناقصه زمان گارانتی سرورها: ۳ سال … ادامه خواندن منقضی شد: مناقصه شماره ۱۰۵-۱۴۰۰ خرید۲۸دستگاه سرور HPE DL580 G10