منقضی شد: مناقصه شماره ۱۰۶-۱۴۰۰ خرید تجهیزاتsan

مناقصه شماره ۱۰۶-۱۴۰۰ خرید تجهیزاتsan مهلت دریافت اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ جلسه پرسش و پاسخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مهلت تحویل سرورها: ۴ ماه پس از ابلاغ برنده مناقصه زمان گارانتی سرورها: ۳ سال از زمان تحویل … ادامه خواندن منقضی شد: مناقصه شماره ۱۰۶-۱۴۰۰ خرید تجهیزاتsan