منقضی شد: مناقصه شماره ۱۰۴-۱۴۰۰ خرید۴دستگاه سرور HP DL580 G10

مناقصه عمومی – مناقصه شماره ۱۰۴-۱۴۰۰ خرید۴دستگاه سرور HP DL580 G10 مهلت دریافت اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ مهلت تحویل سرورها: ۱ ماه پس از ابلاغ برنده مناقصه زمان گارانتی سرورها: ۲ سال از زمان … ادامه خواندن منقضی شد: مناقصه شماره ۱۰۴-۱۴۰۰ خرید۴دستگاه سرور HP DL580 G10