منقضی شد: مناقصه۱۰۷-۱۴۰۰-خرید۲-دستگاه-سرورqlik

مناقصه عمومی – مناقصه شماره ۱۰۷-۱۴۰۰ خرید۲دستگاه سرورQLIK VIEW مهلت دریافت اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ مهلت تحویل سرورها: ۱ ماه پس از ابلاغ برنده مناقصه زمان گارانتی سرورها: ۲ سال از زمان تحویل قطعی … ادامه خواندن منقضی شد: مناقصه۱۰۷-۱۴۰۰-خرید۲-دستگاه-سرورqlik