منقضی شد: مناقصه خرید۲۳۲۰۰ آنتی ویروس کسپرسکی

مناقصه عمومی – مناقصه شماره ۱۰۸-۱۴۰۰ خرید۲۳۲۰۰ لایسنس سه ساله آنتی ویروس کسپرسکی مهلت دریافت اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ مهلت تحویل لایسنسها: ۱ ماه پس از ابلاغ برنده مناقصه زمان گارانتی لایسنسها: ۳ سال … ادامه خواندن منقضی شد: مناقصه خرید۲۳۲۰۰ آنتی ویروس کسپرسکی