مزایده گزار : شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان ( زفتا )

شماره آگهی:۹۹/۰۱

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

تاریخ درج آگهی : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

عنوان آگهی : مزایده فروش دستگاه های صدور کارت و شخصی سازی

شرح آگهی: شرکت زفتا (سهامی خاص) در نظر دارد دستگاه های مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.
موضوع مزایده :
دستگاه های صدور کارت و شخصی سازی مشخصات ذیل:

رديف

نوع دستگاه

سریال

کشور سازنده

۱

دستگاه شخصی سازی کارت MATICA Z30

Z30-10078249

ایتالیا

۲

دستگاه پاکت گذار MATICA MS20

MS20-10078250

ایتالیا

۳

MAILER NEOPOST

MAQ0398

انگلیس

 

محل دریافت اسناد:  تهران خیابان استاد نجات الهی بالاتر از خیابان طالقانی خیابان اراک پلاک۴۸ تلفن تماس:۴۲۳۶۰۴۱۴ و ۴۲۳۶۰۳۵۳

مهلت دریافت اسناد:  از تاریخ انتشار آگهی ۹۹/۰۹/۰۸ و تحویل آنها نهایتا تا ۹۹/۰۹/۲۲ می باشد.
– بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه اسناد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت زفتا در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
– زمان بازگشایی پاکات تا ده روز پس از پایان مهلت تحویل خواهد بود.
– مشروح شرایط مزایده در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان باید اسناد را پس از تکمیل و امضا به همراه مدارک در پاکات پلمپ شده تحویل واحد دبیرخانه شرکت نمایند.

ZAFTA.IR