استخدام

شرکت زفتا آمادگی دارد تا از تجارب و تخصص افراد در حیطه کاری و فعالیت خود و بسته به شرایط و نیازهای شرکت استفاده نماید. لذا از متخصصین و تحصیلکرده های دانشگاهی دعوت می نماییم درصورت تمایل اطلاعات خود را در فرم ذیل وارد نمایند. 

Recruitment1

فرم دعوت به همکاری

تکمیل این فرم به منزله استخدام و الزام به دعوت بکار نمی باشد. در صورت نیاز به تخصص شما تماس خواهیم گرفت.

دانلود تصویر مدارک
انتخاب فایلها

حداکثر سایز ۱۰ MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید