خدمات حوزه امنیت اطلاعات

 • خدمات مشاوره، اجرا و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO 27001:2013
 • خدمات ارزیابی امنیتی و آسیب‌پذیری (Vulnerability Assessment)
 • خدمات آزمون نفوذپذیری شبکه (Network Penetration Test)
 • خدمات امنیت شبکه (طراحی، اجرا و پیاده‌سازی و پشتیبانی)
  • طراحی معماری امن مراکز داده نوین
  • امن‌سازی شبکه‌های سازمانی و ارتباطی (Extranet-Intranet-Internet-LAN-WLAN-DC)
  • اجرا، پیاده‌سازی و پشتیبانی سرویس‌های امنیتی مانند آنتی‌ویروس (EPP,EDR)، Trustsec، مدیریت کاربران شبکه و اینترنت و غیره
  • اجرا، پیاده‌سازی و پشتیبانی فایروال‌ها و تجهیزات امنیت
 • خدمات پاسخگویی به حوادث امنیتی – CSIRT (مشاوره و پشتیبانی)
 • خدمات مرکز عملیات امنیت SOC – (مشاوره، نظارت و اجرا)