سیستمهای نظارت تصویری

طراحی، مشاوره ، پیاده سازی و نگهداری سیستمهای نظارت تصویری (دوربین مدار بسته) نظارت و کنترل از مهمترین مباحث در حال پیشرفت در فناوری است و این امر براساس نیاز روز افزون نظام بانکی به حفظ امنیت صورت می پذیرد. … ادامه خواندن سیستمهای نظارت تصویری