پشتیبانی تجهیزات فناوری و بانکی

فناوری و اطلاعات بانکها و تجهیزات مربوط به نگهداری و ارسال اطلاعات و دیتاها مستلزم داشتن یک تیم پشتیبانی قوی ومتخصص می باشد. نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط با فناوری و تجهیزات آنها جزو تخصص ها و مهارتهای همکاران … ادامه خواندن پشتیبانی تجهیزات فناوری و بانکی