تهیه و صدور کارتهای بانکی

بدون شک یکی از مهمترین ابزارهای پرداخت الکترونیک که توسط بانکها و موسسات مالی ارائه می شود، انواع کارتهای بانکی است که در انواع مختلف مغناطیسی و هوشمند و نیز RFID بین مشتریان توزیع می گردد. به طوریکه در حال … ادامه خواندن تهیه و صدور کارتهای بانکی