سرویس های مایکروسافتی

طراحی، مشاوره ، پیاده سازی و نگهداری سرویس های مایکروسافتی برپاسازی شبکه بر مبنای محصولات و سرویس های تخصصی مایکروسافت نیازمند مشاوره تخصصی از تیمی باتجربه در زمینه شبکه مایکروسافت با سابقه نصب و راه اندازی سرویس های مایکروسافت،Microsoft Network … ادامه خواندن سرویس های مایکروسافتی