تهیه RFP و اسناد مناقصه پروژه های فناوری اطلاعات

در بسیاری از سازمانها  هر ساله پروژه های متعددی در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات تعریف و پیاده سازی می شود.مدیران سازمان ها از طریق پروژه های فناوری اطلاعات یا به دنبال ایجاد یک سیستم جدید بر اساس شرایط به … ادامه خواندن تهیه RFP و اسناد مناقصه پروژه های فناوری اطلاعات