پشتیبانی مراکز دیتا سنتر

همگام با رشد نیازهای سازمان ها جهت استفاده از خدمات فناوری اطلاعات، حجم داده ها و ظرفیت های پردازشی سازمان ها افزایش می یابد، لذا ضروری است که با ایجاد زیرساخت های مناسب بمنظور ثبت و نگهداشت اطلاعات و داده … ادامه خواندن پشتیبانی مراکز دیتا سنتر