پشتیبانی، تعمیر و نگهداری انواع UPS

  یو پی اس (UPS) ، به معنای منبع تغذیه بدون وقفه UPSیک منبع تغذیه الکترونیکی است که کارعمده آن ، تامین توان مورد نیاز بار مصرفی بدون وقفه می باشد.به عبارت دیگر  UPSبه عنوان منبع توان بدون وقفه با … ادامه خواندن پشتیبانی، تعمیر و نگهداری انواع UPS