ثبت سفارش و واردات کالا

انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش و واردات کالا جهت تامین تجهیزات مورد درخواست بانک این شرکت اقدام به واردات تجهیزات به شرح ذیل نموده است. o واردات ۵ میلیون قطعه کارت مغناطیسی مورد نیاز بانک تجارت o واردات … ادامه خواندن ثبت سفارش و واردات کالا