منقضی شد: فراخوان شناسایی تامین کنندگان

                                                           فراخوان شناسایی شماره(۱) شرکت زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان(زفتا)در نظر دارد نسبت به شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط مرتبط با موضوعات ذیل از طریق ارزیابی کیفی اقدام نماید ۱-تامین تجهیزات سیستم های خنک کننده مراکز داده شامل In Row، … ادامه خواندن منقضی شد: فراخوان شناسایی تامین کنندگان