منقضی شد: مناقصه:۱۰۲-۹۷ مناقصه ساختمان اسکندری

برگزاری مناقصه خرید تجهیزات ارتقاء امنیت سایت پشتیبان مرکز داده بانک تجارت (ساختمان اسکندری)

مناقصه گزار: شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان

 

امنیت سایت اسکندری

شماره مناقصه: ۱۰۳-۹۷

شرح آگهی: شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

الزامات عمومی و فنی جهت شرکت در مناقصه:

o دارا بودن ماهیت حقوقی در قالب شركت

o دارا بودن حداقل رتبه ۳ در رسته امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و و رتبه ۳ در رسته شبکه و داده¬ها

o دارا بودن مجوز افتا (پروانه فعالیت خدمات افتا)

o دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه حقوقی و رسمی شرکت

o داشتن حداقل یک مورد سابقه فروش، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مرتبط با موضوع مناقصه در بانک ها و موسسات اعتباری

o مرتبط بودن موضوع شرکت با موضوع مناقصه بر اساس اساسنامه شرکت

o دارا بودن دفتر مرکزی در شهر تهران

o عدم داشتن سابقه ناموفق در بانک نجارت

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست نسبت به واریز مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۴۲۸۲۳۸۰۵ به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت فیش واریزی بحساب شماره ۴۲۸۲۳۸۰۵ بانک تجارت شعبه بهجت آباد به نام شرکت مهندسین مشاور تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بغیر از بانک تجارت می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۷/۱۰/۱۲حداکثر تا تاریخ۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۵ می¬باشد. جلسه پرسش و پاسخ تاریخ۹۷/۱۰/۲۶ راس ساعت ۱۰ صبح در محل ساختمان مدیریت فناوری اطلاعات بانک طبقه ۱۰ (سالن جلسات)

مهلت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا تاریخ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵ می باشد.

بر این اساس متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به شرکت مهندسین مشاور تجارت واقع در :

تهران، خ استاد نجات اللهی، بالاتر از خ طالقانی، خ اراک غربی، پ ۴۸، طبقه سوم مراجعه نمایند. شماره تماس: ۴۲۳۶۰۰۰۰ داخلی ۲۰۲ و ۸۸۸۹۶۹۸۴

 

اصلاحیه مناقصه ۱۰۲-۹۷
“اصلاحیه مناقصه” مناقصه خرید تجهیزات ارتقاء امنیت مرکز داده اصلی بانک تجارت(ساختمان ایرانیان). دریافت اسناد مناقصه