منقضی شد: مناقصه:۱۰۲-۹۷ مناقصه ساختمان اسکندری

برگزاری مناقصه خرید تجهیزات ارتقاء امنیت سایت پشتیبان مرکز داده بانک تجارت (ساختمان اسکندری) مناقصه گزار: شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان   شماره مناقصه: ۱۰۳-۹۷ شرح آگهی: شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان در نظر دارد خرید مذکور را از طریق … ادامه خواندن منقضی شد: مناقصه:۱۰۲-۹۷ مناقصه ساختمان اسکندری