منقضی شد: مناقصه۹۸/۱۰۲ خرید تعداد ۱۳۳۷ دستگاه اسکنر فیدر دار

عنوان آگهی :   خرید تعداد ۱۳۳۷ دستگاه اسکنر فیدردار مناقصه گزار :   شرکت زیرساخت فن­آوری تجارت ایرانیان شماره مناقصه  :   ۱۰۲/۹۸ شرکت زیرساخت فن­آوری تجارت ایرانیان در نظر دارد خرید مذکور را از طریق مناقصه عمومی و به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد … ادامه خواندن منقضی شد: مناقصه۹۸/۱۰۲ خرید تعداد ۱۳۳۷ دستگاه اسکنر فیدر دار